Logo
Logo
Strona główna
Regulamin
Jak dodać wpis?
Najpopularniejsze
Wyszukaj
Logo
kamerzysta nowy sącz |wideofilmowanie nowy sącz |wideofilmowanie grybów
Szybki podgląd zawartości http://pl.scribd.com/doc/225228000/Gajowczyk-Kluczbork:

Gajowczyk KluczborkSearchSearchClose suggestionsUploadSign InJoin
  29 views0Up votes, mark as useful0Down votes, mark as not useful

  Gajowczyk Kluczbork

  Uploaded by Roman GajowczykOpakowania do wina, które oferujemy są nie tylko bardzo dobre technicznie, ale również estetyczne i ładne. Możecie nabyć zarówno opakowania tradycyjne jak i ozdobne, które posiadają specjalny uchwyt sprawiający, że transport butelek jest bezproblemowy i bezpieczny. W ofercie posiadamy tekturowe opakowania przeznaczone do transportowania różnej ilości butelek, - możecie zakupić opakowania do przenoszenia jednej, dwóch lub nawet trzech butelek jednocześnie, posiadając gwarancję ich bezpieczeństwa. Oferujemy opakowania kartonowe do różnego rodzaju alkoholu ? u nas nabędziecie sztywne i bardzo mocne opakowania do wina, szampana czy innego alkoholu, które są niezwykle eleganckie, jak również specjalne designerskie pudełka na wino. Wszystkie produkty przesyłane są ze szczególną dbałością o zachowanie ich formy, dostarczane w płaskich paczkach.Copyright: ? All Rights ReservedDownload as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentSave Gajowczyk Kluczbork For LaterRelatedInfoEmbedSharePrintSearch

  Related titles

  DownloadJump to Page You are on page 1of 2Search inside document

  GAJOWCZYK KLUCZBORK, Import toreb ozdobnych | tel: +48 603 764 578 | e-mail: biuro@pwgajowczykpl

  TORBY OZDOB!, O"AKOWAIA A WIO, TORBY DO WIA, KARTOY A WIO


  !ybieracie "i# $a wykwi$t$e przyj#cie% po&cza" kt'rego $a r#ce go"po&arza c(cecie przekaza) &obrej jako*ci wi$o% ale
  $ie wiecie jak je bezpiecz$ie przetra$"portowa)+ ,acie zamiar *wi#towa) ze "woj- &rug- po.ow- kolej$- rocz$ic#
  !a"zej z$ajomo*ci% *lubu czy pla$ujecie zar#czy$y% kt're &obrze by.oby zako/czy) lampk- wytwor$ego "zampa$a% ale
  alko(ol trzeba przecie0 $ajpierw bezpiecz$ie &owie1) &o &omu+ !ybieracie "i# $a imie$i$y% *wi#ta czy uro&zi$y bli"kiej
  o"oby b-&1 przyjaciela% kt'ry przepa&a za &obrej jako*ci alko(olem% kt'ry kupili*cie jako preze$t% lecz $ie c(cecie% aby
  zo"ta.o u"zko&zo$e za$im &otrzecie $a imprez#+
  2a"ze pro&ukty takie jak: torebki $a preze$ty% opakowa$ia karto$owe% torby ekologicz$e% pu&e.ka $a wi$o%
  zapro"ze$ia i artyku.y &ekoracyj$e "- $iepowtarzal$e 3ekturowe opakowa$ia &o wi$ i i$$yc( alko(oli "- "ztyw$e i
  moc$e a $a"za o4erta to: pu&e.ka $a wi$o% opakowa$ia &o wi$a% elega$ckie opakowa$ia $a wi$o% karto$owe
  opakowa$ia z okie$kiem &o wi$a% "zampa$a lub i$$ego alko(olu wy"okoproce$towego 5pakowa$ia karto$owe &o wi$
  umo0liwiaj- tra$"port o& 6-3 butelek wi$a w je&$ym opakowa$iu
  7rze&"tawiamy $iezwykle wytrzyma.e% wyko$a$e z wy"okiej jako*ci materia.'w opakowa$ia karto$owe% kt're "-
  &o"ko$a.- oc(ro$- prze& "t.ucze$iem 5pakowa$ia% kt're z$aj&uj- "i# w $a"zej o4ercie wyko$a$e "- z karto$u i
  tektury 8 mo0ecie wybra) &owol$y ro&zaj% ale pew$e je"t je&$o 8 "pe.$i- "woj- rol# z$akomicie
  A d#$cze%o po&'nn'(c'e z&r)c'* +&$%, &-$(n'e n$ n$.ze op$/o&$n'$0
  5pakowa$ia &o wi$a% kt're o4erujemy "- $ie tylko bar&zo &obre tec($icz$ie% ale r'w$ie0 e"tetycz$e i .a&$e ,o0ecie
  $aby) zar'w$o opakowa$ia tra&ycyj$e jak i oz&ob$e% kt're po"ia&aj- "pecjal$y uc(wyt "prawiaj-cy% 0e tra$"port
  butelek je"t bezproblemowy i bezpiecz$y
  ! o4ercie po"ia&amy tekturowe opakowa$ia przez$aczo$e &o tra$"portowa$ia r'0$ej ilo*ci butelek% - mo0ecie zakupi)
  opakowa$ia &o prze$o"ze$ia je&$ej% &w'c( lub $awet trzec( butelek je&$ocze*$ie% po"ia&aj-c gwara$cj# ic(
  bezpiecze/"twa
  54erujemy opakowa$ia karto$owe &o r'0$ego ro&zaju alko(olu 8 u $a" $ab#&ziecie "ztyw$e i bar&zo moc$e
  opakowa$ia &o wi$a% "zampa$a czy i$$ego alko(olu% kt're "- $iezwykle elega$ckie% jak r'w$ie0 "pecjal$e &e"ig$er"kie
  pu&e.ka $a wi$o !"zy"tkie pro&ukty prze"y.a$e "- ze "zczeg'l$- &ba.o*ci- o zac(owa$ie ic( 4ormy% &o"tarcza$e w
  p.a"kic( paczkac(
  Torby ozdobne "1W1 G$2o&czy/, +#1 Kr$/o&./$ 3, 456788 K#+czbor/
  297 756-6:4-64-70 | ;<=52 66006:>>6 | $r tele4o$u: +48 603 764 578 | e-mail: biuro@pwgajowczykpl

  Top Nonfiction on Scribd

  View More

  Top Fiction on Scribd

  View More

  Footer Menu

  Back To Top
  • About Scribd
  • Press
  • Our blog
  • Join our team!
  • Contact Us
  • Join today
  • Invite Friends
  • Gifts
  • Help / FAQ
  • Accessibility
  • Purchase help
  • AdChoices
  • Publishers
  • Terms
  • Privacy
  • Copyright

  Social Media

  • Copyright © 2019 Scribd Inc.
  • Browse Books
  • Site Directory
  • Site Language:EnglishChange Language
  ilość wejść robota google 16 ilość wejść robota msn 0 ilość wejść robota yahoo 0 ilość wejść robota onet 0 ilość wejść robota netsprint 0 ilość wejść robota szukacz 0
  wideofilmowanie gorlice |pisanie wniosków unijnych
  Logo
  Logo
  Regulamin oraz informacje o katalogu
  powered by: skrypt katalogu otwarty.pl mini mod v2.0 | eYou | eHO
  modified by: pkruk.com & wedan & pozycjonowanie